Ankieta ślubna

Ankieta ślubna

Cześć! Proszę Was o staranne wypełnienie wszystkich pól, które Was dotyczą. Zróbcie to, kiedy zbierzecie wszystkie ważne informacje. Wiem, że część rzeczy już ustaliliśmy, ale pomimo tego, proszę o podanie informacji jeszcze raz, dla pewności. Celem ankiety jest zebranie najważniejszych informacji potrzebnych do ustalenia przebiegu mojej pracy w dniu ślubu.

Jeśli przewidujecie inne, ważne elementy przyjęcia weselnego, wpiszcie je tutaj. Np konfetti, szpaler, niespodzianka dla gości. Coś o czym powinnam wiedzieć wcześniej.
Proszę o podanie informacji czy jest coś na co chcecie żebym zwróciła szczególną uwagę podczas robienia zdjęć lub przeciwnie coś czego mam unikać)
Zdjęcia czarno - białe
np. nazwa dj/zespołu, obsługi video, florystki, nazwa salonu sukien ślubnych

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Natalia Grubek. Wędrowny Fotograf, ul. Sosnowa 14, 05-075 Warszawa, NIP 9522194278
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie reportażu ślubnego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie reportażu ślubnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.